Παγιδευμένη στο... Hotel California η Ελλάδα!

Παγιδευμένη στο Hotel California είναι η χώρα μας, σύμφωνα με την Αμερικάνικη Δεξαμενή Σκέψης (Think Tank) “Brookings”, παραλληλίζοντας το ομώνυμο τραγούδι των Eagles και το στοίχο του “you can check out any time you like, but you can never leave”, με τον εγκλωβισμό της χώρας στην κρίση της.

Η Brookings τεκμηριώνει την άποψή της, μέσω αντίστοιχων απόψεων από άλλα διεθνή μέσα, όπως το CNBC, το Reuters, το Politico και το CNN Money, που αναδεικνύουν τους ανασταλτικούς παράγοντες εξόδου της χώρας μας από την κρίση, όπως είναι: η μη αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η "μαύρη" οικονομία, η διαφθορά και η φοροδιαφυγή, οι καθυστερήσεις και η αναποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης, καθώς και τα πολυάριθμα γραφειοκρατικά εμπόδια στις εξαγωγές και τις επενδύσεις.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα μας είναι η υπερφορολόγηση και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Το σύνολο φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη χώρα είναι υψηλότερο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ενώ οι εργαζόμενοι με χαμηλό εισόδημα πληρώνουν πολύ υψηλές εισφορές. Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές καθιστούν εξαιρετικά δαπανηρό για μια επιχείρηση να προχωρήσει σε προσλήψεις. Όταν ένας εργοδότης προσλαμβάνει έναν υπάλληλο, ο μισθός θα πρέπει να είναι χαμηλός για να αντισταθμίσει την υψηλή φορολογία και τις εισφορές. Έτσι, η εγχώρια ζήτηση θα παραμένει αδύναμη, γεγονός που με τη σειρά του θα μειώσει τις προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης της Ελλάδας, τονίζει το Brookings.

Spiral

Σχόλια