Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ευθύνη".

Ευθύνη:

Είναι μια δέσμευση ή υποχρέωση για να επιτευχθεί μία ικανοποιητική απόδοση ή να ολοκληρωθεί ένα καθήκον, που έχει αναληφθεί από κάποιον (υπόσχεση) ή έχει ανατεθεί από κάποιον σε κάποιον άλλο (εντολή).

Οι Ευθύνες πρέπει να εκπληρώνονται, διαφορετικά θεωρούνται αποτυχίες και συνεπάγονται ποινές ή αρνητικές συνέπειες.

Spiral

Σχόλια