Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αξία".

Αξία:

Είναι η αποτίμηση όλων των ωφελειών και των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την απόκτηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Κυρίως έχει να κάνει με την υποκειμενική κρίση του αγοραστή -σε πιο βαθμό δηλαδή ικανοποιούνται οι ανάγκες του και τι ποσό είναι διατεθειμένος για να πληρώσει- παρά με κάποια αντικειμενική αποτίμηση.

Spiral

Σχόλια