Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργανωσιακή Συμπεριφορά".

Οργανωσιακή Συμπεριφορά:

Είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων που εργάζονται σε έναν οργανισμό (ή μία επιχείρηση), καθώς και της συμπεριφοράς του ίδιου του οργανισμού, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του.

Είτε αφορά άτομα, ομάδες ή τον οργανισμό τον ίδιο, θεωρείται ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να επηρεαστεί από τη διοίκηση.

Spiral

Σχόλια