Στο προσκήνιο η ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα.

Στο προσκήνιο -μετά την «έξοδο από τα μνημόνια»- η ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα! Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες έρχονται σιγά – σιγά στη δημοσιότητα και αναμένεται να πολλαπλασιαστούν και να εμπλουτιστούν στη συνέχεια. Στόχος -προς ώρας- η διεύρυνση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του Φθινοπώρου αναμένεται η λειτουργία δύο Ταμείων, καθώς και η ενίσχυση της πλατφόρμας Enterprise Greece. Ειδικότερα, οι πιο άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες είναι:
  • Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Συμμετοχών. Πρόκειται για ένα Ταμείο που θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016), με στόχο τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα συνδράμουν στην χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων.
  • Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Νέας Οικονομίας. Πρόκειται για ένα Ταμείο διαρθρωμένο σε υποταμεία, με το κάθε υποταμείο του, να στοχεύει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων ή σε κλαδικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη Υπηρεσιών Help-desk (εν δυνάμει) Εξαγωγέων. Πρόκειται για την υλοποίηση έργου της Enterprise Greece (επένδυση αξίας 635 εκ.€), με στόχο την ανάπτυξη της «Βάσης Γνώσης» της Enterprise Greece, σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορικής, αλλά και με καταρτισμένο προσωπικό, για την αμεσότερη εξυπηρέτηση (εν δυνάμει) εξαγωγέων.
Όλα τα παραπάνω είναι θετικά βήματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αρκεί να υλοποιηθούν άμεσα και να μην αποτελέσουν φθηνές προεκλογικές εξαγγελίες. Βλέπουμε…

Spiral

Σχόλια