Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργάνωση".

Οργάνωση:

Είναι η διαδικασία του καταμερισμού της εργασίας μεταξύ ομάδων ή ατόμων και ο συντονισμός των ενεργειών τους, με σκοπό την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Spiral

Σχόλια