Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Φ.Π.Α.".

Φ.Π.Α.:

Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) είναι ένας έμμεσος φόρος που επιβάλλεται στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθώς και σε άλλα 30 κράτη σε όλον τον κόσμο), στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Σήμερα ανέρχεται στο 24% (εκτός από εξαιρέσεις που ανέρχεται στο 13 ή στο 6%) και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή του εκάστοτε αγαθού με 1,24 (καθώς και με 1,13 ή με 1,06 αντίστοιχα).

Spiral

Σχόλια