Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: Η σημασία των μικρών επενδυτών.

Οι ξένες επενδύσεις, αν και δεν είναι πανάκεια, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, τόσο στην ανάπτυξη, όσο και στην αναμόρφωση μιας χώρας. Βοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας της, αλλά χωρίς μια ενδογενή, γενναία αναπτυξιακή και συστηματική προσπάθεια, δεν επαρκούν και δεν μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα.

Στη χώρα μας οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια) αποτελούν στρατηγική επιλογή, με μία θετική πορεία τα τελευταία χρόνια, αν και με πολλά προβλήματα, όπως ο μικρός αριθμός των επενδυτικών σχεδίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2017 επενδύθηκαν περί τα 3,6 εκατ. €, δημιουργώντας όμως μόνο 1.194 νέες θέσεις εργασίας (1 θέση εργασίας για κάθε 3 εκατ. €), από μόλις 24 εταιρίες! Με την απουσία πολλών μικρών επενδυτών, οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα στη χώρα.Η πορεία των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα (σε εκατ. €)


Ανασταλτικοί παράγοντες επιχειρηματικότητας στη χώρα αποτελούν:
  • Το φορολογικό περιβάλλον.
  • Η εντύπωση ύπαρξης διαφθοράς.
  • Το διοικητικό περιβάλλον.
  • Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.
  • Η περιορισμένη έρευνα και καινοτομία (Metron Analysis - 1ο Forum 2018 – Invest GR – Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα).
Τους παράγοντες αυτούς, φαίνεται ότι τους ξεπερνούν (εύκολα ή δύσκολα) οι μεγάλες πολυεθνικές που που επένδυσαν στην Ελλάδα. Ενδεικτικά:
  • Η Fraport υποστηρίζει ότι η στρατηγική της επιλογή να επενδύσει στην Ελλάδα (415 εκατ. €) ήταν «100% επιτυχής».
  • Η Eldorado Gold θεωρεί «συναρπαστική» την εμπειρία της από την επένδυσή της στη χώρα μας (3 δις €).
  • Η Cosco βλέπει μεγάλες προοπτικές από την επένδυσή της στην Ελλάδα (850 εκατ. €) και θέλει να κάνει τον Πειραιά το «μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου.
Τι γίνεται όμως με τους μικρούς επενδυτές;

Γενικά, η χώρα μας στο εξωτερικό προτείνεται για επενδύσεις στο real estate, τον τουρισμό, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και άλλους τομείς. Προτείνονται ακόμη και συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο δώρων, τα γυμναστήρια, τα beach bars, οι τοπικές κρουαζιέρες, η επαγγελματική ψύξη τροφίμων, τα κατεψυγμένα τρόφιμα, η φαρμακευτική κ.ά.

Οι μικρο-επενδυτές όμως, δεν είναι έτοιμοι ακόμα να ρισκάρουν τα χρήματά τους, αφού οι ανασταλτικοί παράγοντες επιχειρηματικότητας, που οι μεγάλες εταιρίες μπορούν να ξεπεράσουν, για αυτούς φαίνονται συχνά αξεπέραστοι. Κι εδώ είναι το κλειδί για τον εμπλουτισμό των ξένων άμεσων επενδύσεων και την αθρόα είσοδο μικρών επενδυτών: στην άρση των ανασταλτικών παραγόντων επιχειρηματικότητας, ώστε η συνεισφορά των ξένων άμεσων επενδύσεων στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας, να είναι πραγματικά ουσιαστική και μακροχρόνια.


Αντικειμενικά, η Ελλάδα δεν αποτελεί επενδυτικό παράδεισο, αποτελεί όμως μία χώρα στο γκρουπ των ανεπτυγμένων οικονομιών, σε στρατηγικό γεωγραφικά σημείο, που δείχνει ότι βγαίνει από μία μεγάλη οικονομική κρίση, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλο κίνητρο για επενδύσεις στη χώρα μας. Η άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα θα δημιουργήσει κίνητρο για περισσότερες ξένες άμεσες και έμμεσες, μεγάλες και μικρές επενδύσεις, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τότε μόνο ο ρόλος τους θα είναι καθοριστικός και θα μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ανάκαμψη και την οικονομική πρόοδο της Ελλάδας.

Spiral

Σχόλια