Έως τις 2/10 οι αιτήσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα".

Για 1 ακόμη μήνα θα είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα".

Τα δύο προγράμματα αφορούν στην επιχορήγηση κατά 50%, σε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στις δαπάνες που επιδοτούνται περιλαμβάνονται: εξοπλισμός πληροφορικής, λογισμικό, ηλεκτρονικά καταστήματα, διαφήμιση, εργασία κ.ά.

Spiral

Σχόλια