Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μετοχή".

Μετοχή:

Είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας.

Η τιμή της διαμορφώνεται ως εξής:

1. Διαιρώντας την αξία του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με τον αριθμό των μετοχών (ονομαστική τιμή).
2. Με τη διαίρεση των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας με τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία (λογιστική τιμή).
3. Από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης (χρηματιστηριακή τιμή).

Οι μετοχές διακρίνονται σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, με δικαίωμα ψήφου ή χωρίς, σε διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.

Spiral

Σχόλια