Νέες προθεσμίες για τις Δράσεις ΕΣΠΑ "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα".

1η Τροποποίηση των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), σύμφωνα με την οποία ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Υπενθυμίζεται ότι οι προαναφερόμενες Δράσεις αφορούν στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Spiral

Σχόλια