Βελτιώνεται η εικόνα της χώρας μας αναφορικά με τη διαφθορά.

Βελτιώνεται η εικόνα της χώρα μας αναφορικά με τη διαφθορά, σύμφωνα με τη 15η έκδοση της παγκόσμιας έρευνας της Ernest & Young “Global Fraud Survey1”, στην οποία συμμετείχαν περίπου 2.550 στελέχη επιχειρήσεων από 55 χώρες.

Ειδικότερα, το 46% των στελεχών επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν από την Ελλάδα θεωρεί ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στην χώρα (ποσοστό αισθητά μειωμένο από το 81% πέρυσι, 62% το 2016 και 69% το 2015).

Είναι χαρακτηριστικό, ότι για τις αναπτυσσόμενες αγορές, τα στελέχη που θεωρούν διαδεδομένη τη διαφθορά ανέρχονται σε 52% των ερωτώμενων, ενώ για τις αναπτυγμένες αγορές το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 20% και για τη Δυτική Ευρώπη σε 21%. Συνεπώς η Ελλάδα βρίσκεται πλησιέστερα στις αναπτυσσόμενες αγορές, γεγονός που δείχνει ότι έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.


Παράλληλη διαπίστωση της έρευνας είναι ότι μεγαλύτερη απειλή για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας θεωρείται το μακροοικονομκό περιβάλλον και έπεται το ρυθμιστικό περιβάλλον και οι μεταβολές του.

Spiral

Σχόλια