Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ανταγωνισμός".

Ανταγωνισμός:

Ο αγώνας στον οποίο, κάθε πωλητής (επιχείρηση) προσπαθεί να αποκομίσει αυτό που -την ίδια στιγμή- αποκομίζουν οι άλλοι πωλητές (πωλήσεις, κέρδη και μερίδια αγοράς), προσφέροντας έναν καλύτερο συνδυασμό τιμής, ποιότητας και εξυπηρέτησης.

Στις αγορές όπου υπάρχει ελεύθερη διακίνηση της πληροφορίας, ο ανταγωνισμός έχει και μία ρυθμιστική λειτουργία στην εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης.

Spiral

Σχόλια