Βγαίνουμε από τα μνημόνια λοιπόν! Τι καταφέραμε;

Ενδεικτικά στοιχεία για τη χώρα μας από δημοσιευμένες έρευνες των τελευταίων ημερών:
  • Ανεργία: 21,5% (9,1% στην Ευρωζώνη).
  • Μακροχρόνια ανεργία: 70,1% (48,4% επί του συνόλου των ανέργων στην Ευρωζώνη).
  • Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού: 35,6% (23,1% στην Ευρωζώνη).
  • Στέρηση βασικών μέσων διαβίωσης: 21,1% (5,8% στην Ευρωζώνη).
  • Γήρανση: 33,6% (19,9 στην ΕΕ).
  • Κατά κεφαλήν εισόδημα: 19,9 χιλ. ευρώ (31,7 χιλ. ευρώ στην Ευρωζώνη).
Κατά τα άλλα:
Πρωτογενές Πλεόνασμα Κρατικού Προϋπολογισμού 1ου εξαμήνου 2018: 617 εκατ. ευρώ...

(Από πρόσφατες επισκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Οικονομικών).

Spiral

Σχόλια