Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Εργασία".

Εργασία:

Η συνολική φυσική και πνευματική προσπάθεια όλων των ανθρώπων, που γίνεται για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Εργασία αποτελεί βασικό συντελεστή παραγωγής. Το μέγεθος της Εργασίας μιας χώρας εξαρτάται από το μέγεθος του ενήλικου πληθυσμού της και από τη θέλησή του να εργαστεί για τις αμοιβές που παρέχονται από τους εργοδότες.

Spiral

Σχόλια