Έως τις 31/7 οι αιτήσεις για το διαγωνισμό επιχειρηματικότητας νέων της UNESCO.

Νέοι ηλικίας 15 έως 35 ετών από όλο τον κόσμο με μια καινοτόμα ιδέα για δημιουργία επιχείρησης, η οποία θα συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, καλούνται να υποβάλουν τις καλύτερες ιδέες και τα προγράμματά τους στο 2018 Youth Citizen Entrepreneurship Competition.

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
  • Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας (“Best Idea Category”): καινοτόμες ιδέες και σχέδια, τα οποία θα εφαρμοστούν.
  • Κατηγορία Καλύτερων Προγραμμάτων (“Best Projects Category”): ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει έργο με κοινωνικό αντίκτυπο.
Οι 10 καταχωρισμένες προτάσεις, οι οποίες θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους του κοινού σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα εκληφθούν ως φιναλίστ/επικρατέστερες συμμετοχές.

Οι φιναλίστ/επικρατέστεροι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν ένα βίντεο (με διάρκεια το ανώτατο 3 λεπτά) της ιδέας/ του προγράμματός τους.

Μια επιτροπή κριτών θα κάνει την τελική επιλογή των τριών νικητών ανάμεσα στους φιναλίστ/επικρατέστερους συμμετέχοντες (πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο και τρίτο βραβείο) σε κάθε κατηγορία.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι στις 31 Ιουλίου 2018.

Spiral

Σχόλια