Με sms θα δηλώνονται οι υπερωρίες από τον Ιούλιο.

Με ένα μήνυμα από το κινητό τους τηλέφωνο, θα γίνεται από την 1η Ιουλίου υποχρεωτικά, η εκ των προτέρων δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας. Προϋπόθεση είναι βεβαίως, ο εργοδότης να έχει δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα “Εργάνη”.

Σημειώνεται ότι έως τις 31/8/2018 οι υπερωρίες θα μπορούν να δηλώνονται καί με τον παλιό τρόπο, δηλαδή μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών.

Spiral

Σχόλια