Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μικροοικονομία".

Μικροοικονομία:

Ο κλάδος των οικονομικών, που ασχολείται με τη συμπεριφορά των ατόμων και των επιχειρήσεων, αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται με την κατανομή των πόρων τους (χρήματα, εργασία, εξοπλισμός κ.ά.) και των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν, ανάμεσα σε αυτά τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Βασικές παράμετροι της Μικροοικονομίας είναι η ζήτηση, η προσφορά, η συμπεριφορά των καταναλωτών, η εργασία, η παραγωγή κ.ά.

Spiral

Σχόλια