Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομική Προσφορά".

Οικονομική Προσφορά:

Εθελοντική, αλλά όχι συμβατική υπόσχεση, που παρέχεται από έναν αγοραστή ή από έναν πωλητή, σε κάποιον αποδέκτη προς αποδοχή. Η προσφορά αυτή αποκτά συμβατικές υποχρεώσεις, μόνο όταν γίνει αποδεκτή. Η Οικονομική Προσφορά είναι μία ξεκάθαρη δήλωση αυτού που την υποβάλλει, ότι επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία οικονομική συμφωνία, κάτω από συγκεκριμένους όρους, από τους οποίους απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα δύο μέρη που θα συμφωνήσουν. Μία Οικονομική Προσφορά έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος, ενώ ατύπως μία λογική χρονική διάρκεια είναι οι 30 ημέρες.

Οι Οικονομικές Προσφορές συνήθως υποβάλλονται γραπτά, από επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις (ή και προς πολίτες) και περιλαμβάνουν πληροφορίες, περιγραφές, ποσότητες, εκπτώσεις, κόστη μεταφοράς, τιμές, ημερομηνίες παράδοσης κ.ά., αναφορικά με προϊόντα ή και υπηρεσίες.

Σχόλια