Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Έργο".

Έργο:

Είναι μία προγραμματισμένη σειρά από αλληλοσχετιζόμενες εργασίες, που πρέπει να εκτελεστούν, εντός μιας ορισμένης χρονικής περιόδου και χωρίς να ξεπεραστεί ένα συγκεκριμένο κόστος, ή άλλοι περιορισμοί.

Το Έργο αφορά στη δημιουργία ενός διακριτού και μοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σχόλια