Υψηλή, αλλά σταθερά μειούμενη η ανεργία στην Ελλάδα.

Περαιτέρω μείωση της ανεργίας στη χώρα μας εκτιμήθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ και τον μήνα Μάρτιο του 2018, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται στο 20,1%, από 20,6% το Φεβρουάριο και από 22,1% από το Μάρτιο του 2017.

Επισημαίνεται ότι από το Σεπτέμβριο του 2013, που η ανεργία έφτασε στο μέγιστό της επίπεδο (27,9%), το ποσοστό της μειώνεται συστηματικά. Ωστόσο, παραμένει ακόμα πολύ υψηλή σε σχέση με το μέσο όρο της EE, που βρίσκεται στο 8,5%.

Spiral

Σχόλια