Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Όραμα".

Όραμα:

Είναι μία συνοπτική και περιεκτική περιγραφή αυτού που ένας οργανισμός θα ήθελε να επιτύχει, σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το Όραμα (ή και αποστολή) ενός οργανισμού αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο οργανισμός. Π.χ. «Όραμά μας είναι να ενισχύσουμε κάθε άνθρωπο και επιχείρηση στον πλανήτη, ώστε να επιτύχει περισσότερα» (Microsoft).

Spiral

Σχόλια