Κάτω από τη μετριότητα και στην καινοτομία η Ελλάδα…

Στην 22η θέση, επί συνόλου 28 κρατών-μελών της Ε.Ε., βρέθηκε η χώρα μας στον Πίνακα Καινοτομίας 2018, που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χώρα μας απέσπασε συνολική επίδοση 69 βαθμών, αρκετά πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, που ανήλθε στους 100 βαθμούς.

Σημειώνεται, ότι η Ελλάδα επανήλθε στη βαθμολογία του 2010, του 2011 και του 2012, που είχε αποσπάσει τους ίδιους βαθμούς. Το 2013 πήρε το μέγιστο (70), ενώ στη συνέχεια έπεσε στους 62 βαθμούς το 2014, στους 65 το 2015, στους 67 το 2016 και στους 69 το 2017.

Οι σημαντικότερες αδυναμίες της χώρας μας αφορούν στη δημιουργία κατοχυρωμένου πνευματικού περιεχομένου, καθώς και στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της καινοτομίας.

Spiral

Σχόλια