Κι όμως: τα χρόνια της κρίσης η Ελλάδα… μείωσε την παραγωγικότητα της εργασίας!

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), στην οποία η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε μετά το 2010.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Οργανισμού, η παραγωγικότητα (που μετράται ως η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας) μειώθηκε στη χώρα μας με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,09%, από το 2010 έως το 2016, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά μέσο όρο, κατά 0,80% στην ίδια χρονική περίοδο.

Στην πρώτη θέση ήταν η Ιρλανδία με μία μέση αύξηση της παραγωγικότητας κατά 6,12%, ενώ στην προτελευταία θέση, πριν την Ελλάδα, βρίσκεται η Ιταλία με αύξηση της παραγωγικότητας μόλις 0,14%.

Είναι εντυπωσιακό, πως ενώ η χώρα βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αντί να αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας (όπως π.χ. η Ιρλανδία), τη μείωσε και μάλιστα εν μέσω θετικών μεταρρυθμίσεων για αυτό το σκοπό και ασφυκτικών πιέσεων από το διεθνή ανταγωνισμό και τις αυξήσεις σε φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές.

Spiral

Σχόλια