Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Κάθετη Οργάνωση".

Κάθετη Οργάνωση:

Είναι η ιεραρχική οργανωτική δομή σε μία επιχείρηση, όπου οι διευθυντές περνούν πληροφορίες και εντολές από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, προς τα κάτω. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, ή προς τα ίδια επίπεδα. Αυτό δημιουργεί ένα υψηλό βαθμό ελέγχου, αλλά και ένα πολύ χαμηλό βαθμό αυτονομίας.


Spiral

Σχόλια