Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ονομαστική Αξία".

Ονομαστική Αξία:

Είναι η αξία (το νούμερο δηλαδή) που αναγράφεται στην κύρια μορφή ενός χρεογράφου (π.χ. ομολόγου), όταν αυτό εκδίδεται και συνήθως είναι και η τιμή στην οποία εξοφλείται, δηλαδή το χρηματικό ποσό που θα αποδοθεί στον επενδυτή στη λήξη του χρεογράφου.

Για παράδειγμα, αγοράζεται σήμερα ένα ομόλογο Ονομαστικής Αξίας 1.000€, χρονικής διάρκειας ενός έτους, στην τιμή των 950€ (παρούσα αξία).

Spiral

Σχόλια