4/6: Προκηρύχθηκαν 3 νέα προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

3 νέα προγράμματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων προκηρύχθηκαν και δημοσιεύτηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τις Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ:
  1. "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός", που στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των μεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερα...
  2. "Ψηφιακό Βήμα", που στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερα...
  3. "Ψηφιακό Άλμα", που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Περισσότερα...

Spiral

Σχόλια