Αυξήθηκε σημαντικά το μισθολογικό κόστος το 1ο τρίμηνο του έτους.

Σημαντική αύξηση κατά 4,9% του μισθολογικού κόστους παρουσιάστηκε κατά το 1ο τρίμηνο του 2018, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται ότι το 1ο τρίμηνο του 2017 η αύξηση του μισθολογικού κόστους, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ήταν 1%.

Αν και εκ πρώτης όψεως, η αύξηση αυτή, φαίνεται να παραπέμπει σε αύξηση μισθών, επισημαίνεται ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, εφόσον το μισθολογικό κόστος διαμορφώνεται από τον πληρωτέο μισθό στον εργαζόμενο, τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και το Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση αυτή θεωρείται πολύ μεγάλη και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους εργοδότες.

Spiral

Σχόλια