Αυτή είναι η… «νέα» αγορά - στόχος στην Ελλάδα!

Η Ελλάδα είναι η 2η πιο γερασμένη χώρα στην Ε.Ε. (και 6η στον κόσμο), γεγονός που καθιστά την τρίτη ηλικία ως την πολυπληθέστερη αγορά στόχο για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών επί του συνολικού πληθυσμού, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη αντιστοιχούν στο 19,4% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 -64 ετών, ενώ αντίστοιχα είναι και τα ποσοστά στις λοιπές ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Στην Ιταλία το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 34,8%, ενώ στην Ελλάδα στο 33,6%. Μετά είναι Φινλανδία με 33,2% του πληθυσμού, η Πορτογαλία με 32,5% και η Γερμανία με 32,4%.

Είναι γεγονός ότι η υπογεννητικότητα επιδρά αρνητικά και επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ εκτιμάται ότι η αύξηση των γεννήσεων κατά 1% επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%.

Παρ’ όλη την αρνητική επίδραση του δημογραφικού προβλήματος στο ΑΕΠ, η κατάσταση αυτή παρουσιάζει και ορισμένες ευκαιρίες, αφού οι ηλικιωμένοι αποτελούν ήδη μία πολύ σημαντική καταναλωτική κατηγορία, με την καταναλωτική τους συμπεριφορά να διαφοροποιείται και να χαρακτηρίζεται από νεωτερισμό και ισχύ. Χαρακτηριστικά επιχειρηματικά πεδία αναφορικά με την 3η ηλικία αποτελούν:
  • Ο τουρισμός.
  • Οι νέες τεχνολογίες.
  • Τα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής.
  • Οι υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.
  • Η ψυχαγωγία.
Στην αγορά - στόχο των ηλικιωμένων εξειδικεύονται ήδη πολλές εταιρίες του μάρκετινγκ, με την Age από τη Γερμανία να χαρακτηρίζει την καταναλωτική τους συμπεριφορά με το μότο «Ηδονισμός αντί αποταμίευσης».

Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν και στη χώρα μας, να δούμε τους ηλικιωμένους με άλλο μάτι;

Spiral

Σχόλια