Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οικονομικό Κλίμα".

Οικονομικό Κλίμα:

Είναι ο γενικός χαρακτηρισμός της συνολικής διάθεσης της παγκόσμιας οικονομίας ή μιας τοπικής οικονομίας, που διαμορφώνεται από την κατάσταση στο Χρηματιστήριο, την αντίληψη των καταναλωτών για την οικονομία και τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας και πιστώσεων.

Το Οικονομικό Κλίμα επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις αναφορικά με τις προσλήψεις, το δανεισμό και τις επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Spiral

Σχόλια