Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μάρκετινγκ".

Μάρκετινγκ:

Είναι η διαχειριστική διαδικασία με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών μιας επιχείρησης και των καταναλωτών, ή χρηστών προϊόντων, ή και υπηρεσιών, με τρόπο επικερδή για την ίδια την επιχείρηση.

Το Μάρκετινγκ είναι ένας τρόπος επιχειρηματικής σκέψης και δράσης. Στηρίζεται στην αρχή της πλήρους ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, μέσω των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης και τη σωστή εξυπηρέτηση και όχι απλώς στις πωλήσεις.

Spiral

Σχόλια