ΣΕΒ: Όχι άλλους φόρους!

Δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη το Special Report του ΣΕΒ με τίτλο: "Μικρή βίβλος υπερφορολόγησης: Εκλογίκευση των φόρων για ανάπτυξη, επενδύσεις, δουλειές και μακροχρόνια βιωσιμότητα χρέους".

Σύμφωνα με αυτό, μετά από 8 χρόνια οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα καλείται να αποκαταστήσει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό της τάξης των… 100 δις ευρώ!

Τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι:
  • Η χαμηλή μη μισθολογική ανταγωνιστικότητα (λόγω υπερβολικής επιβάρυνσης με φόρους και εισφορές της εργασίας).
  • Η δύσκολη και ακριβή πρόσβαση σε χρηματοδότηση (ειδικά για τις ΜμΕ).
  • Τα πολλά εμπόδια στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Οι υψηλοί φόροι, τέλη και εισφορές.
Οι προτάσεις του ΣΕΒ συνοψίζονται σε:
  • Μείωση και εξ ορθολογισμό των φόρων, τελών και εισφορών.
  • Εφαρμογή επενδυτικών φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων.
  • Προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τιμολόγησης.
  • Ένα σταθερό και αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο για την επιχειρηματική δράση.
  • Βελτίωση κρατικών υπηρεσιών αδειοδότησης, απονομής δικαιοσύνης, εποπτείας της αγοράς, καθώς και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.
Spiral

Σχόλια