Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Μάρκα".

Μάρκα:

Ένα μοναδικό σχέδιο, σήμα, σύμβολο, λέξη (ή λέξεις), ακόμα και ένας συνδυασμός των παραπάνω, που συμβάλλουν στην απεικόνιση και τη διαφοροποίηση ενός προϊόντος, από τα αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού. Με το χρόνο, η απεικόνιση αυτή σχετίζεται όλο και περισσότερο με ένα επίπεδο αξιοπιστίας, ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών. Γι’ αυτό οι Μάρκες βοηθούν στη δημιουργία πελατών, μέσω της τοποθέτησής τους στη συνείδηση των καταναλωτών, αναφορικά με συγκεκριμένα οφέλη και αξίες. Το νόμιμο όνομα μιας Μάρκας λέγεται εμπορικό όνομα και η απεικόνισή της, εμπορικό σήμα.

Spiral

Σχόλια