Κλασικά: Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα…

Στις τελευταίες θέσεις της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας παρέμεινε η Ελλάδα για μία ακόμη χρονιά.

Ειδικότερα, η χώρα μας παρέμεινε στάσιμη στην 57η θέση, μεταξύ 63 χωρών (για 5 έτος!) στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development (ΙMD), παρά τις θετικές προσδοκίες ανόδου.

Για τη διαμόρφωση της κατάταξης ανταγωνιστικότητας το IMD λαμβάνει υπόψη τέσσερεις ομάδες κριτηρίων: «Οικονομική Αποδοτικότητα», «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και «Υποδομές», ενώ συνολικά αξιολογεί περισσότερους από 260 δείκτες.

Είναι σαφές πλέον, ότι οι πολιτικές ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Spiral

Σχόλια