Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ν.Π.Ι.Δ.".

Ν.Π.Ι.Δ.:

Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) είναι τα Νομικά Πρόσωπα που ιδρύονται από ιδιώτες και συνεπώς ακολουθούν τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου.

Κυριότερες κατηγορίες Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου κατά το ελληνικό Αστικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο είναι τα Σωματεία (Σύλλογοι), τα Ιδρύματα, οι Εταιρίες και οι Συνεταιρισμοί.

Spiral

Σχόλια