Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας από το ΕΣΠΑ!

Νέα Δράση για τη στήριξη μεσαίων επιχειρήσεων σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που επιδιώκουν την εξωστρέφεια, τις εξαγωγές και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες.

Πρόκειται για τη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που προβλέπει χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από 50.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ, σε ποσοστό μέχρι και 100% (!) για το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ και δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των 9 στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία: και υλικά – κατασκευές).

Spiral

Σχόλια