Η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων έρχεται μέσω ΕΣΠΑ!

Δύο προγράμματα του ΕΣΠΑ, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 100 εκ. € αναμένεται να ανακοινωθούν από το Yπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τις επόμενες μέρες:

Ψηφιακά Βήματα

Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στις οποίες θα διατεθούν 50 εκ. €, με την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους σχεδίων (7-.000 – 50.000 €) να φτάνει το 50%.

Βασική προϋπόθεση της Δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα.

Επιλέξιμες θα είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ψηφιακό Άλμα


Η Δράση αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στις οποίες θα διατεθούν 50 εκ. €, με την ενίσχυση των επιχειρηματικών τους σχεδίων (55.000 έως 400.000 €) να φτάνει το 50%.

Βασική προϋπόθεση της Δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες.

Επιλέξιμες θα είναι δαπάνες θα αφορούν σε εξοπλισμό, λογισμικό, όπως και στα Ψηφιακά Βήματα.

Spiral

Σχόλια