Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Επιχειρησιακή Ηθική".

Επιχειρησιακή Ηθική:

Είναι όλες οι γραπτές οδηγίες που θέτονται από μία επιχείρηση στους εργαζόμενους και στη διοίκησή της, ώστε να τους βοηθήσει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις βασικές της αξίες και τις ηθικές της αρχές.

Spiral

Σχόλια