Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργανωσιακή Γνώση".

Οργανωσιακή Γνώση:

Η ρέουσα μίξη δομημένης εμπειρίας, αξίας, συνδυασμένης πληροφορίας και ειδικής γνώσης, που διαμορφώνει τη δομή της επιχείρησης (ή του οργανισμού), έτσι ώστε να αξιολογεί και να συγχωνεύει νέες εμπειρίες και πληροφορίες. Η γνώση αυτή γεννιέται και χρησιμοποιείται από τους κατόχους της γνώσης. Εμπεδώνεται όχι μόνο όταν αποθηκεύεται ως ντοκουμέντο, αλλά και όταν είθισται ως διαδικασία, πρακτική και κανόνας .

Η Οργανωσιακή Γνώση χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να κρίνει και να βελτιώνει μόνη της, νέες καταστάσεις, να αναπτύσσεται και να αλλάζει παράλληλα με το περιβάλλον.

Spiral

Σχόλια