Σημαντική μείωση των ανέργων τον Απρίλιο.

Κατά 5,48% μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον περασμένο μήνα σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ.

Πλέον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται στους 837.270, μειωμένοι κατά 48.496 από τον Μάρτιο που ήταν 855.766.

Η μείωση αυτή είναι φυσιολογική την τρέχουσα χρονική περίοδο, καθώς αφορά στην έναρξη της τουριστικής περιόδου. Πέρυσι τους αντίστοιχους μήνες η μείωση ανήλθε στο 5,77%, δηλαδή οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 52.972.

Η πραγματική μείωση του αριθμού των ανέργων, σε σχέση με τον περυσινό Απρίλιο, είναι κατά 27.399 ανέργους, δηλαδή ποσοστό 3,1%.

Spiral

Σχόλια