Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ι.Κ.Ε.".

Ι.Κ.Ε.:

Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) είναι μία εταιρική μορφή, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η δυνατότητα ίδρυσής της ακόμη και με 1€ κεφάλαιο, ενώ ευθύνεται μόνο με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις.

Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να λειτουργήσει και ως μονοπρόσωπη και σκοπός της αποτελεί ουσιαστικά η αντικατάσταση της Ε.Π.Ε.

Spiral

Σχόλια