Έως τις 31/7 οι δηλώσεις συμμετοχής στο «Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για τους Νέους Πολίτες».

Έως τις 31 Ιουλίου θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι νέοι από 15 έως 35 ετών, από όλο τον κόσμο, στο «Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για τους Νέους Πολίτες» (Youth Citizen Entrepreneurship Competition), που διοργανώνει η UNESCO, στο πλαίσιο του Global Action Programme.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι η συνεισφορά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (“Sustainable Development Goals”) , που έχουν τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι υποβολές των προτάσεων θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια από τις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
  • Κατηγορία Καλύτερης Ιδέας (“Best Idea Category”): καινοτόμες ιδέες και σχέδια, τα οποία θα εφαρμοστούν.
  • Κατηγορία Καλύτερων Προγραμμάτων (“Best Projects Category”): ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιδείξει έργο με κοινωνικό αντίκτυπο.
Περισσότερες πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλης της Νεολαίας.

Spiral

Σχόλια