Έως τις 30/6 οι αιτήσεις στο διαγωνισμό καινοτομίας Ennovation 2018.

Έως τις 30 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις συμμετοχής τους στον 11o διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Ennovation 2018.

Το Εnnovation αποτελεί ένα διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος του είναι να αναδειχθούν νέες επιχειρηματικές ιδέες με βάση την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο διαγωνισμό εντάσσεται και ειδική ροή προτάσεων που δίνει έμφαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα πολυετούς ή εξειδικευμένης έρευνας.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες των 2 έως 5 ατόμων/μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε δείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού…

Spiral

Σχόλια