Σημαντική αύξηση κερδών των εισηγμένων στο ΧΑΑ το 2017.

Αυξήθηκαν κατά 151,9% τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, τη χρήση του 2017 (σε σχέση με το 2016), που σημειώνεται ότι ήταν η καλύτερη μετά το 2009!

Με βάση τους ισολογισμούς των 180 εταιριών του ΧΑΑ, τα κέρδη τους μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν στα 2,87 δις ευρώ. Εξαιρουμένων των τραπεζών (που αντανακλούν κυρίως την κερδοφορία της Τράπεζας της Ελλάδος) τα κέρδη των λοιπών κλάδων διαμορφώνονται στα 2,43 δις ευρώ, 28,5% αυξημένα σε σχέση με το 2016.

Συνολικά, από τις 180 εισηγμένες, οι 106 ήταν κερδοφόρες, με τις 57 να καταγράφουν αύξηση κερδών, 29 μείωση και 20 επιστροφή στα κέρδη. Από τις υπόλοιπες 74 που ήταν ζημιογόνες, οι 25 εμφάνισαν ενίσχυση των ζημιών, 38 μείωση, ενώ 11 επέστρεψαν σε ζημιές.

Spiral

Σχόλια