Μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου το 1ο τρίμηνο του 2018.

Μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αποτυπώνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε στα 5.341,7 εκατ. €, έναντι 6.509,3 εκατ. € του 1ου τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.191,0 εκατ. €, έναντι 13.419,7 εκατ. € του 1ου τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 7.849.3 εκατ. €, έναντι 6.910,4 εκατ. € του 1ου τριμήνου του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%.

Spiral

Σχόλια