Λεξικό Οικονομικών Όρων: "Ομόλογο".

Ομόλογο:

Είναι μία γραμμένη και υπογεγραμμένη υπόσχεση, ώστε να πληρωθεί μία συγκεκριμένη ποσότητα χρημάτων, σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ή κατά την συμπλήρωση μίας συγκεκριμένης συνθήκης.

Το Ομόλογο αποτελεί ένα χρεόγραφο, που εκδίδεται είτε από το κράτος, είτε από κάποια επιχείρηση (εταιρικό ομόλογο), προκειμένου να αποτελέσει το αντίκρισμα ενός δανείου.

Spiral

Σχόλια