Στα όρια της εξάντλησης οι Ελληνικές επιχειρήσεις.

Παρουσιάστηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος, που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 1008 μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα προσωπικό), στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου έως 7 Μαρτίου 2018.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενδεικτικά για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελληνική αγορά:
 • Το 53% των επιχειρήσεων του δείγματος θεωρεί ότι η κατάστασή τους έχει χειροτερέψει το τελευταίο εξάμηνο.
 • Το 38% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η κατάσταση τους θα επιδεινωθεί περαιτέρω.
 • Το 46% απώλεσε μέρος του κύκλου εργασιών τους τους τελευταίους 6 μήνες.
 • Το 56% διατήρησε τις τιμές διάθεσής προϊόντων και υπηρεσιών κατά τους τελευταίους 6 μήνες.
 • Το 34% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να κλείσει το επόμενο διάστημα.
 • Το 24% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.
 • Το 19% είχε κέρδη λιγότερα από 5.000€ το 2017.
 • Το 22% των επιχειρήσεων κατέγραψε ζημιές για το ίδιο έτος.
 • Το 17% είχε κέρδη μεγαλύτερα των 10.000€ το προηγούμενο έτος.
 • Το 50% είχε μείωση παραγγελιών το 2017.
 • Το 36% δεν καταβάλει έγκαιρα τους μισθούς του προσωπικού.
Spiral

Σχόλια