Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ν.Π.Δ.Δ.".

Ν.Π.Δ.Δ.:

Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου) είναι τα Νομικά Πρόσωπα των οποίων ο σκοπός αφορά στην εξυπηρέτηση και την επιτέλεση κάποιας κρατικής λειτουργίας ή υπηρεσίας.

Πρότυπο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι η Πολιτεία (το Κράτος), ενώ άλλα χαρακτηριστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες), η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Ε.Φ.Κ.Α, το Ι.Κ.Α. κ.ά.

Spiral

Σχόλια