Θετικό πρόσημο στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, αν και...

Στην εστίαση και το λιανικό εμπόριο προσβλέπουν ως «ευκαιρίες» οι νέοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, το Φεβρουάριο του 2018 έγιναν 688 εγγραφές και 335 διαγραφές επιχειρήσεων (+353 επιχειρήσεις, αντί +92 τον Ιανουάριο και αντί +70 από τον Φεβρουάριο του 2017).

Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το θετικό πρόσημο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αν και απέχει πολύ από τα επίπεδα της προ κρίσης εποχής (1.048 νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις το Φεβρουάριο του 2008).

Εξάλλου, η επιμονή των νέων επιχειρηματιών στην εστίαση και το λιανικό εμπόριο, αναδεικνύει ότι ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στην εγχώρια επιχειρηματικότητα και πιθανότατα προς το χειρότερο.

Η εστίαση και το λιανικό εμπόριο ανήκουν στα λεγόμενα «παρασιτικά» επαγγέλματα, που δεν συνεισφέρουν άμεσα στην Οικονομία, εν αντιθέσει με τα παραγωγικά επαγγέλματα της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων. Γεγονός ενδεικτικό, ότι η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας εξακολουθεί να διακατέχεται από τις ίδιες αδυναμίες, που τη χαρακτήριζαν πριν από την Οικονομική Κρίση, που την οδήγησαν άλλωστε και στην κρίση αυτή.

Spiral

Σχόλια