Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Αμοιβαίο Κεφάλαιο".

Αμοιβαίο Κεφάλαιο:

Είναι ένα επενδυτικό μέσο, που δημιουργείται από τη συγκέντρωση κεφαλαίου από πολλούς επενδυτές, με σκοπό τα χρήματά τους να τοποθετηθούν παράλληλα σε πολλούς τίτλους, όπως μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κ.ά., με στόχο την επίτευξη απόδοσης με παράλληλη μείωση του επενδυτικού κινδύνου, εξαιτίας της διασποράς της επένδυσης.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαχειρίζονται από τις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και δεν έχουν προκαθορισμένες αποδόσεις. Το κέρδος για τους επενδυτές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων δημιουργείται από τη διαφορά της τιμής αγοράς των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε σχέση με την τιμή πώλησής τους.

Spiral

Σχόλια